Hazy Boulevard, Bat Yam Beach, (Bat Yam, Israel 2015)
prev / next